výsledky, mistři a pravidla ligy

MISTŘI KLUBU

2023   Lenka Koskévá       Prostějov
2022   František Karásek  Prostějovičky
2021   František Karásek  Prostějovičky
2020   František Karásek  Prostějovičky
2019   František Karásek  Prostějovičky
2018   František Karásek  Prostějovičky
2017   Pavel Kotyza          Prostějov
2016   Ladislav Vysloužil   Krumsín
2015   Radek Julinek st.    Prostějov
2014   Luboš Karásek       Prostějovičky

 

ARCHIV

Liga 2023
Liga 2022
Liga 2021
Liga 2020
Liga 2019
Liga 2018
Liga 2017
Liga 2016
Liga 2015 
Liga 2014


PRAVIDLA LIGY

I. Vedení soutěže

Lukáš Vlček – vedoucí ligy (email: luke.luke@post.cz, tel.: 601 552 375)


II. Časový harmonogram

Jedná se o dlouhodobou soutěž, která se odehrává v termínu duben – září. Skládá se z předem určeného počtu kol.


III. Registrační poplatek

Kuličková liga je určena pouze pro členy Hanácké Trefy, startovné je zdarma.


IV. Obecná pravidla

1) Soutěž je rozdělena do několika lig dle výkonnosti hráčů
2) Každá z lig se skládá ze sedmi hráčů, výjimku může tvořit aktuálně nejnižší výkonnostní liga,
     kde může hrát až 8 hráčů. Při následném přihlášení dalšího hráče je vytvořena další, nižší,
     liga. Z toho plyne, že pro vznik další, nižší, ligy jsou zapotřebí alespoň dva hráči
3) Termíny jednotlivých kol jsou stanoveny vždy před začátkem celé soutěže. Stejně tak jsou
     stanovena místa na kterých se budou jednotlivá kola odehrávat
4) Po skončení celé soutěže dochází k přesunům hráčů mezi ligami, a to následovně. Vždy
     dva první hráči postupují do vyšší ligy, naopak poslední dva hráči sestupují do nižší ligy.
     Pokud však hrají v aktuálně nejnižší lize méně než čtyři hráči, pak z této ligy postupuje do
     ligy vyšší pouze jeden hráč a stejně tak pouze jeden hráč sestupuje z aktuálně
     předposlední ligy. Toto pravidlo nemusí zcela platit v případě, že se z ligy některý z hráčů
     pro příští rok odhlásí.
5) Výsledky zápasů je nutné nahlásit co nejdříve vedení soutěže (mailem, telefonem, SMS).
     Za nahlášení výsledků zodpovídá vždy vítěz zápasu
6) Do soutěže je možné přihlásit se vždy jen na jejím začátku (cca březen). Stejně tak je
     možné se pro příští rok odhlásit, a to po odehrání posledního kola (cca září). Pokud se však 
     hráč jednou odhlásí, je při svém opětovném přihlášení zařazen do aktuálně nejnižší
     soutěže
7) Hracím dnem je středa, od 18:00 hodin
8) V rámci jedné ligy se vždy střetne každý s každým
9) Termíny všech lig budou, pokud možno, společné. Toto opatření má pomoci především
     hrajícím párům, či rodičům s dětmi. Znamená to, že mohou přijet společně i v případě, že
     každý z nich hraje jinou ligu
10) Vítěz I. ligy se automaticky stává Mistrem klubu a obdrží pohár pro vítěze. Vítěz II. ligy
       obdrží památeční medaili. Vítěz III. a každé nižší ligy obdrží diplomV. Hra

1) Hraje se s 10-ti kuličkami, na 5 vítězných her
2) Pokud se hráč nemůže v daném termínu zúčastnit ligového kola, považuje se za omluvu
     následující postup: V minimálně pěti denním předstihu upozorní na tuto skutečnost
     všechny hráče se kterým má zápas odehrát. Protihráč, či protihráči, jež tuto skutečnost
     nezavinili, mají právo navrhnout dva náhradní termíny. Hráč jež se z řádného termínu
     omlouvá je pak povinen jeden z těchto termínů přijmout. Náhradní termín oznámí
     omlouvající se hráč, obratem, vedení soutěže. Takový náhradní zápas ale musí být vždy
     odehrán nejpozději jeden den před začátkem dalšího kola. V případě, že se jedná o
     náhradní zápas z posledního kola, tento musí být naopak odehrán v předstihu, nejpozději
     před odehráním posledního kola!
3) Za vyhloubení důlku jsou vždy zodpovědní ti dva hráči, kteří jsou v rozpisu pro daný termín
     a daný důlek uvedeni pro první zápas. Důlek pak naopak „likvidují“ ti dva hráči, kteří na
     něm v daném termínu odehrají poslední zápas.


VI. Bodování

1) Hráč dostane v zápase tolik bodů, kolik uhrál her. Vítěz zápasu získá navíc dva prémiové
     body. Příklad: zápas skončí poměrem 5:3, zde si tedy poražený připíše do tabulky 3 body,
     vítěz pak bodů 5 + 2 prémiové, celkem tedy 7 bodů.
2) O umístění v tabulce rozhoduje výhradně konečný počet bodů. Počet vítězství nemá žádný
     vliv. Při shodě v počtu bodů rozhoduje vzájemný zápas. V případě bodové shody tří či více
     hráčů se tito utkají dodatečně, systémem každý s každým, ve hře na 5 vítězných her
3) Pokud se některý z hráčů nedostaví bez předchozí omluvy (dle čl.5, odst. 2) v daném
     termínu k ligovému zápasu, prohrává kontumačně 0:5. „Vítěz“ tohoto „zápasu“ získává do
     tabulky automaticky 5+2 bodů. Naopak hráč jež se k utkání nedostavil ztrácí tři body
     (tedy získá za tento zápas -3 body)


VII. Jakékoliv nesrovnalosti či stížnosti na průběh celé ligy řeší vedoucí soutěže, v případě nesouhlasu s jeho rozhodnutím má hráč právo podat písemný protest Výkonnému výboru Hanácké Trefy. Toto podání je zpoplatněno částkou 50,- Kč, v případě kladného vyřešení záležitosti bude tato částka hráči vrácena, v opačném případě propadá Hanácká Trefě. Výkonný výbor je povinen o podaném podnětu rozhodnout do 30-ti kalendářních dní.

Novinky:

Šumperk 26.5.2024 - 3. turnaj discgolfové ligy HT

Mílí příznivci discgolfu, ve výše uvedeném termínu a na výše uvedeném místě v 10:00 hod zahájíme třetí kolo naší Discgolfové ligy HT (o hřišti naleznete info zde). Proto Vás a Vaše kamarády srdečně

2. turnaj Discgolfové ligy HT - Karlov

27.4. - Karlov - Discgolfová liga HT 2024 https://www.idiscgolf.cz/hriste/detail/176 Všechny příznivce discgolfu zveme do Karlova pod Pradědem (Malá Morávka), kde proběhne 2. turnaj naší discgolfové

Co se dějě v Discgolfovém světě

Tuto neděli 14.4. 2024 se někteří naši HTdiscgolfisté zúčastnili 3. ročníku Hloučela Open by Tailors Prostějov. Turnaj obsolvovali Madlen s Evžou a Karel, přátele z jiných týmů (Kuba, Jirka V., a

VÝSLEDKY 1. turnaje HT DISCGOLF TOUR 2024 - PROSTĚJOV

První discgolfový turnaj HT se povedl. Sice počet hráček a hráčů byl uzavřen na počtu 11, ale o sportovní zážitky nebylo nouze. Co více, počasí přálo (nebo hřálo?) a tak ani hody z chladné Hloučely

1. turnaj HT Discgolfové ligy 2024

7.4. 2024 se uskuteční 1. turnaj HT Discgolfové ligy 2024 Turnaj zahájíme v Kolářových sadech (změna, proti původnímu plánu). Zde odehrajeme 3 kola, tzn. 18 jamek. Po odehrání posledního kola se

Archiv aktualit:

Sociální sítě:


2024 :: Hanácká Trefa :: powered by GetSimple CMS